Baby, kind en elektrosmog.

Wat hebben zij met elkaar te maken? Heel veel wat mij betreft.
Hoewel er al jaren word gesproken over de schadelijkheid van elektrosmog, blijken veel mensen er niet of nauwelijks iets van af te weten.
Het onderwerp wordt tamelijk doodgezwegen in de media, maar op internet is er veel informatie over te vinden.
Nederlandse boeken over dit onderwerp zijn onder andere:
Elektrostress en gezondheid van dr. ing. Michiel Haas
Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk van Karel & Caroline van Huffelen
Het eerste boek is geschikt voor de wetenschappelijke liefhebber – het tweede is geschikt voor iedereen.
In de ons omringende landen is er actief overheidsbeleid om de gevaren van elektrosmog duidelijk te maken.
Ouders in Frankrijk word afgeraden hun kinderen met een mobieltje te laten bellen, zolang ze op de basisschool zitten.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen tot 60% meer straling absorberen; hun schedels bieden nog weinig bescherming.
Zie ook bijgaand artikel: http://bit.ly/OqBq7I
Dus weg met die babyfoon, mobiele telefoon, router, laptop, etc. – of laat alle apparatuur in je huis ontstoren en laat de muren afschermen voor straling van de buren.